NELER YAPIYORUZ?
Stratejik İletişim Yönetimi


G101 İletişim Çözümleri olarak iletişim yönetiminin; markanın temel iş hedeflerine ulaşmasında ve rekabette fark yaratmasında kilit önem taşıyan starejik bir süreç olduğuna inanıyoruz.

Bu inançtan hareketle Stratejik İletişim Yönetimi kapsamı altında; müşterilerimizin iç ve dış paydaşları ile ilişkilendiği tüm iletişim süreçlerinde, iş hedef ve beklentileri ile uyumlu, entegre bir iletişim yönetimi süreciyle marka algı ve itibarını hedef kitle nezdinde arzu edilen noktada konumlandırıyoruz.

Medya İlişkileri Yönetimi


Marka bilinirliğinin yaratılması ve marka algısının hedef kitle nezdinde istenilen noktada konumlandırılması sürecinde en etkin iletişim kanallarından olan medya ile yürütülecek ilişkiler; markanın iletişim yönetimi sürecinde hassasiyetle yönetilmesi gereken konuların başında gelir.

G101 İletişim Çözümleri olarak birlikte çalıştığımız markaların medya ilişkileri süreçlerini; güven temelinde, doğru zaman, doğru kanal ve doğru mesaj hedefi ile yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik Süreç Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Raporlaması


Sürdürülebilirlik kavramı son on yılda artan nüfusa paralel olarak hızla tükenen doğal kaynakların tüketicilerde yarattığı bilinç değişimi ile yenilikçi bir pazarlama aracı olmaktan çıkıp, markaların kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası halini alıyor.

Artık yalnızca şirketleri “yeşile boyamak” değil tüm iş süreçleriyle hayata geçirilecek entegre bir dönüşüm ile “şirketiniz ve Dünya icin sürdürülebilir bir değer yaratmak” zamanı...

G101 İletişim Çözümleri olarak bu dönüşümün nasıl yapılabileceği ve bu süreçte nasıl daha fazla değer yaratılabileceği konusunda müşterilerimiz ile birlikte çözümler geliştiriyor, bu çözümlerle hayata geçirdiğimiz projeleri ve yarattığımız bilinç değişimini uluslararası raporlama sistemi GRI İlkeleri’ne bağlı kalarak raporluyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Süreç Yönetimi ve İletişimi


Değişen dünya düzeni tüketicilerin sosyal farkındalıklarını artırırken bu gelişime paralel olarak iş dünyasının sosyal duyarlılığı da gelişti.

Günümüzde etki alanları kimi zaman devletlerden fazla olan şirketlerin artık hedef kitlelerini memnun edebilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için kar odaklı stratejilerden, sosyal ve çevresel faktörleri gözeten, sosyal değerlerin finansal süreçler kadar öne plana çıktığı “sorumlu” iş modellerine yönelmeleri kaçınılmaz...

G101 İletişim Çözümleri olarak birlikte çalıştığımız markalarda sosyal duyarlı ve sorumlu iş yapma anlayışının tüm süreçlerden içselleştirilmesi sonrasında ise hedef kitle nezdinde bu algının başarıyla yaratılması ve tutundurulması hedefiyle çalışıyoruz.